135/8 ม.3 ต.เขาตูม
อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี 94160

Principal Contact

Hasan
Fotoni University
Phone 083-1952423

Support Contact

Hasan Seeyong
Phone 083-1952423